Úvodní fyzioterapie s kineziologickým vyšetřením

 

  • Zahrnuje:
  1. Odběr anamnézy ( jedná se o rozhovor, aby se fyzioterapeut dozvěděl, proč klient přichází, jaké má obtíže, prodělané operace, úrazy atd.)
  2. Kineziologické vyšetření (zhodnocení držení a stavby těla, napětí a síly svalů, rozsahu pohybu kloubů a páteře, pohybových stereotypů atd.)
  3. Vlastní individuální fyzioterapii
  4. Stanovení návrhu rehabilitačního plánu
  5. Doporučení dalších vhodných regeneračních, pohybových či sportovních aktivit

 

 

Cena: 450 Kč