Poradenství ke zlepšení funkce pohybového aparátu a

individuální cvičení pod vedením fyzioterapeuta

 

 

Při našem prvním společném setkání je pro mne jako terapeuta důležitý rozhovor, abych se dozvěděla, proč přicházíte, jaké máte obtíže, prodělané operace, úrazy atd.)

Následuje zhodnocení držení a stavby Vašeho těla, napětí a síly svalů, rozsahu pohybu kloubů a páteře, pohybových stereotypů. Důležitá je rovněž otázka pracovní anamnézy - druh vykonávané činnosti, ergonomie pracovního prostředí atd.

Na základě zjištění pro Vás sestavím návrh cvičebního plánu a doporučení dalších vhodných regeneračních, pohybových či sportovních aktivit.

 

    Pro zlepšení funkce pohybového aparátu používám řadu speciálních metod, které kombinuji podle aktuálních potřeb klienta. Jedná se především o učení C.M.H. Lewitové, senzomotorická cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému, techniky měkkých tkání, míčkové facilitace, prvky ze Školy zad - korekce sedu, stoje a dalších pohybových stereotypů. Důležitá je rovněž instruktáž, nácvik a korekce domácího cvičení (autoterapie).

 

        Řídím se však i svým citem a intuicí. Člověka beru jako celek  - lidskou bytost se svými individuálními potřebami. Nelze oddělovat duševní a tělesnou stránku. Pokud duše strádá, projeví se  to i na tělesném zdraví a naopak.

        Cvičení vedená fyzioterapeutem je vhodné (nejen) pro osoby:

  •     s bolestmi svalů a páteře

  •     s vertebrogenním onemocněním

  •     se skoliozou

  •     s vadným držením těla

  •     s plochonožím

  •     s bolestmi hlavy

  •     s inkontinencí

  •     ženy po porodu

  •     sportovce v rámci regenerace, kompenzačního cvičení

  •     všechny, kdo dbají o své zdraví